MP 16

VIVENDA
Reforma integral
115m2
A Coruña

Proxecto de rehabilitación dunha vivenda dos anos 20 que chega coa premisa de solucionar os problemas dunha reforma levada a cabo en 2005, chea de desacertos e con pouco respecto pola edificación orixinal. Propuxéronse alternativas para aumentar a capacidade de almacenaxe, mellorar as circulacións e anular espazos que non se estaban utilizando.

+

Para iso houbo que modificar levemente a distribución, retirar os acabados pouco adecuados que revestían paredes e chans, poñendo en valor elementos orixinais do edificio, como as molduras , a pedra e algúns elementos da carpintería orixinal, que permanecían ocultos.

Ademais foi necesario reforzar a estrutura de madeira, o que se aproveitou para darlle aos teitos a altura orixinal e grazas a estes cambios conseguir que a casa emanase de novo o seu aire señorial.

ESTADO INICIAL

ESTADO REFORMADO