VRD 1

VIVENDA
Reforma integral
55 m2
A Coruña

A solicitude do cliente era clara, quería a transformación total dun piso dos anos corenta, cunha distribución propia da época, múltiples divisións e espazos reducidos, para convertelo nun luminoso apartamento, de grandes espazos que convidasen a socializar sen ter que renunciar a unha zona de noite igualmente ampla. propia de la época, múltiples divisiones y espacios reducidos, para convertirlo en un luminoso apartamento, de grandes espacios que invitasen a socializar sin tener que renunciar a una zona de noche igualmente amplia.

+

Para conseguir este obxectivo a primeira formulación foi darlle ás xanelas o protagonismo merecido, xa que percorren todo o perímetro da vivenda, conseguindo que se poidan ver todas á vez case desde calquera punto da casa. Para iso tiráronse tabiques e recolocouse a cociña na zona da entrada, xerando unha gran zona de día, separada da zona de noite mediante un portón corredero de grandes dimensións que serve as veces como pantalla de proxección. recorren todo el perímetro de la vivienda, consiguiendo que se puedan ver todas a la vez casi desde cualquier punto de la casa. Para ello se tiraron tabiques y se reubicó la cocina en la zona de la entrada, generando una gran zona de día, separada de la zona de noche mediante un portón corredero de grandes dimensiones que sirve las veces como pantalla de proyección.

O gran desafío deste proxecto estivo en dar resposta aos problemas estruturais que permitisen unha distribución tan diáfana e versátil, para iso houbo que reforzar toda a estrutura existente mediante un porticado de vigas metálicas que quedaron perfectamente disimuladas e que só se deixan ver nalgún punto, como testemuño e cicatriz da potente reforma executada, para que, intencionadamente, mestúrense co resto de obras de arte.

ESTADO INICIAL

ESTADO REFORMADO